Reply to comment

Vädret - alltid gångbart samtalsämne

Hörde på TV:s väderleksrapport att detta var det varmaste året i östra Svealand sedan 1756!
I lördags kom ändå lite snö i Uppsala, så pass att Ella och Walter kunde använda snöskovlar och pulka i ett par timmar.
På söndan var allt väck igen.

Reply